Budżet partycypacyjny

19 grudnia 2013

Przekazujemy informację dotyczacą budżetu partycypacyjnego.

Choć to niewielki ułamek budzetu dzielnicy - dla Białołęki 0,5 % budżetu dzielnicy czyli 1,5 mln zł warto zainteresować się i przeznaczyć go na potrzebne rzeczy, na które 99,5% normalnego budżetu " nie starcza" - choćby parking przy PKP Płudy. Konsultacje do 31.12.2013 r. Potem kolejny etap.

Może z czasem warto zadbać, aby większość budżetu była takim budżetem, a nie centalne zarzadzanym, bez pytania mieszkańców czy im to odpowiada.

Poniżej informacja Fundacji Dobrych Rozwiązań

Już od 20 stycznia 2014 roku mieszkańcy będą mogli zgłaszać projekty w ramach budżetu partycypacyjnego, czyli takiego, w którym sami warszawiacy decydują, na co wydać pieniądze. Stołeczny ratusz chce poznać opinie mieszkańców na temat jego zasad wypracowanych przez powołane wcześniej zespoły dzielnicowe. W szczególności chce poznać opinię, co do zaproponowanego podziału terytorialnego dzielnic oraz przypisanych poszczególnym obszarom kwot. Konsultacje społeczne są elementem trwających obecnie przygotowań do wprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Jest on procesem, w trakcie którego mieszkańcy mają możliwość decydowania o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Z budżetu każdej z dzielnic m.st. Warszawy została wydzielona kwota od 0,5% do 1%. W sumie do podziału jest ponad 25 mln złotych. O przeznaczeniu tej kwoty będą mogli zadecydować wszyscy mieszkańcy. Zgłaszanie projektów ruszy 20 stycznia 2014 r. Zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne organizowane w każdej dzielnicy.  Podczas spotkań omówione zostaną m.in. główne założenia budżetu partycypacyjnego, przygotowywane zasady jego przebiegu, a także sposób opracowywania budżetu dzielnicowego. Swoje uwagi można również wysłać e-mailem oraz wypowiedzieć się na forum. Więcej informacji dotyczących przebiegu budżetu partycypacyjnego znajdują się na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl oraz na stronach urzędów dzielnic. Konsultacje trwają do 31 grudnia 2013 r. Zachęcamy do przekazania informacji osobom zainteresowanym.

Zespół Fundacji Dobrych Rozwiązań

www.fdr.org.pl