O nas

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Białołęka Dworska zostało zawiązane, by w sposób zorganizowany działać na rzecz poprawy jakości życia na terenie naszego osiedla. W lutym 2010r. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie skupia osoby, którym zależy na lepszym funkcjonowaniu naszego osiedla m. in. wyglądzie, skomunikowaniu z okolicą, wyposażeniu w infrastrukturę, dostępności miejsc zabawy i wypoczynku. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Aby rozwinąć działalność Stowarzyszenia potrzebne są środki finansowe, które przeznaczymy na potrzeby lokalnej społeczności.

Dlatego zwracamy się do Państwa, tj. mieszkańców Osiedla Białołęka Dworska, Państwa rodzin, znajomych oraz sympatyków naszego osiedla z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na cele naszego Stowarzyszenia. Pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby naszego najbliższego otoczenia. Potrzeby, o które nikt się nie troszczy, choć powinien. Po to, aby tu gdzie żyjemy było nam lepiej, bezpieczniej, czyściej, milej czy wygodniej.

Jak to zrobić?

  • wypełnić zeznanie podatkowe PIT i obliczyć wysokość należnego podatku,
  • wpisać nazwę organizacji i jej numer KRS, czyli:

STOWARZYSZENIE BIAŁOŁĘKA DWORSKA
KRS: 0000327736

Przekazane nam pieniądze chcemy i możemy przeznaczyć wyłącznie na nasze cele statutowe, m. in.:
Integrację i pomoc sąsiedzką.
Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży;
Rozwój infrastruktury Osiedla Białołęka Dworska, w szczególności dróg lokalnych, kanalizacji, sieci gazowych, energetycznych, informatycznych i internetowych;
Rozwój transportu i komunikacji publicznej zgodnie z potrzebami mieszkańców Osiedla Białołęka Dworska;
Estetykę, organizację i porządek w przestrzeni publicznej na terenie Osiedla;
Przeciwdziałanie inwestycjom mogącym negatywnie wpływać na warunki życia, zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Osiedla;
Bezpieczeństwo ruchu drogowego, porządek i bezpieczeństwo publiczne na terenie Osiedla Białołęka Dworska;
Poprawę warunków życia społeczności Osiedla Białołęka Dworska, w szczególności poprzez pomoc społeczną i działalność charytatywną;
Ochronę i promocję zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, wśród mieszkańców Osiedla Białołęka Dworska;
Promowanie Osiedla Białołęka Dworska.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU

Jednocześnie zapraszamy wszystkich mieszkańców Osiedla Białołęka Dworska i najbliższych okolic do udziału w pracach Stowarzyszenia dla naszego wspólnego dobra. Posiadając silną reprezentację społeczną możemy spowodować, aby nasze problemy były zauważane przez Burmistrza Dzielnicy Białołęka oraz Prezydenta Warszawy.

Jesteśmy otwarci na nowych członków.
Osoby zainteresowane członkowstwem prosimy o kontakt z Zarządem Stowarzyszenia. Działając wspólnie możemy więcej.

UCZYŃMY Z OSIEDLA BIAŁOŁĘKA DWORSKA PRZYJAZNE MIEJSCE

POZNAJMY SIĘ DZIAŁAJĄC RAZEM DLA WSPÓLNEGO DOBRA